همگامان
همگامان
همگامان

طراحی سایت همگامان

مجمع بانوان مسلمانی است که با اتکا بر قرآن، سیرۀ اهل‌بیت علیهم‌السلام، جهانبینی توحیدی و به‌کارگیری علوم روز دنیا تلاش می‌کند تا گام موثری درراستای تعالی سبک زندگی انسانی بردارد.

تکنولوژی طراحی سایت

Bootstrap
Css
Javascript
Jquery
Laravel
Php

مدت زمان طراحی سایت : ۳ ماه

ره وب