طراحی سایت آرچی فستیوال

این فستیوال فرصتی برای  نمایش برترین آثار جانبی یک معمار، پروژه های شاخص و همچنین فرصت شناسایی معماران صاحب ایده خواهد بود. در طی 4 روز برگزاری فستیوال به صورت هم زمان دوره‌های تخصصی مدیریتی حوزه معماری و کارگاه‌های آموزشی اجرا می‌گردد .

تکنولوژی طراحی سایت

Bootstrap
Css
Javascript
Jquery
Laravel
Php

مدت زمان طراحی سایت : 3ماه