گوهر صنعت
گوهر صنعت
گوهر صنعت

طراحی سایت گوهر صنعت

دستگاه تراش سنگهای قیمتی فست با دقت ۰.۰۱ (تراش الماس و کانیهای قیمتی و جواهر) به منظور افزایش دقت، کیفیت، سرعت و سهولت در امر تراش جواهر یا سنگ قیمتی که به آن تراش فست یا زاویه تراشی یا تراش مهندسی نیز گفته می شود و یکی از دقیقترین و سخت ترین نوع تراش سنگ قیمتی است و از لحاظ تکنیک بسیار پیچیده و ظریف است، اختراع شد.

تکنولوژی طراحی سایت

Bootstrap
Css
Jquery
Laravel
Php

مدت زمان طراحی سایت : 1 ماه

ره وب