طراحی سایت پکو

   شرکت پویا احراز با بیش از   25 سال تجربه و  حضور در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی در سراسر ایران فعال بوده و علاوه بر طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی، افتخار دارد نسبت به   واردات ،  نصب راه اندازی ، آموزش و خدمات فنی مهندسی پس از فروش کلیه تجهیزات  آزمایشگاهی ، تحقیقاتی پزشکی فعالیت نماید.

تکنولوژی طراحی سایت

Bootstrap
Css
Jquery
Laravel
Php

مدت زمان طراحی سایت : 1 ماه