جاهد بازرگان
جاهد بازرگان
جاهد بازرگان

طراحی سایت جاهد بازرگان

شرکت جاهد بازرگان پیشرو ، با بیش از 14 سال فعالیت در زمینه واردات و صادرات به کشورهای اروپایی و آسیایی نقش برجسته ای ایفاد نموده است.

تکنولوژی طراحی سایت

Bootstrap
Css
Jquery
Laravel
Php

مدت زمان طراحی سایت : 1 ماه

ره وب